- Izba -
Historia Izby
Władze Izby
Członkowie Izby
- Działalnośc Izby -
Statut
Nauka zawodu
Egzaminy
Centrum szkolenia
Szkoły rzemieślnicze
- Prawo -
Akty prawne
Przydatne dokumenty
 
 

 

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie istnieje od 1993 roku. Szkoła powstała z inicjatywy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości ciągle rozwija się i rozszerza ofertę edukacyjną. Szkoła mieści się w budynku należącym do Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Chopina 28 w Lublinie.www.zsrz.lublin.plW skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości wchodzą:

 

XXI Liceum Profilowane


Cykl 3 letni:
* usługowo-gospodarczy
* socjalny
* transportowo-spedycyjny

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11

Cykl 3-letni:

mechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych

blacharz samochodowy

fryzjer

cukiernik

piekarz

złotnik - jubiler

dekarz

rzeźnik-wędliniarz

Cykl 2-letni:

kucharz małej gastronomii

sprzedawca

fotograf

lakiernik

Umiejętności praktyczne zdobywają uczniowie u mistrzów szkolących w zakładach rzemieślniczych i usługowych województwa lubelskiego- możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Kwalifikacje zawodowe (tytuł czeladnika) potwierdza i nadaje Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz OKE.


Szkoła posiada pracownie :

komputerową
multimedialną
gastronomiczną,
dobrze wyposażoną bibliotekę szkolna,
stały dostęp do Internetu
gabinet lekarski
gabinet psychologa i pedagoga

Młodzież uczy się języka niemieckiego i angielskiego.

Uczniowie uczestniczą w wymianie młodzieży ze szkołą zawodową w Munster (Niemcy)

W trakcie nauki w szkole uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które nabywają w zakładach usługowych i rzemieślniczych województwa lubelskiego.

Szkoła zapewnia:

  • wysoki poziom zadowolenia ze szkoły uczniów, rodziców i nauczycieli
  • bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne młodzieży
  • przyjazny klimat i atmosferę szkoły
  • małą liczebność klas
  • wielozawodowość szkoły daje młodzieży możliwość wyboru ulubionego zawodu.
  • stwarzanie młodzieży możliwości rozwoju własnej aktywności
  • wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowanie do życia zawodowego
  • rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży
  • kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy
  • rozbudzanie w młodzieży motywacji do nauki, pracy i życia w zmieniającym się świecie.